Årsstämma 2024

Under meny "Hur får jag fiber?" ligger et dokument som heter "Överlåtelsesavtal för fastighet". Dette dokumentet er viktig å ha med til årsstämma ferdig og signert. 

NB! Vær oppmerksom på at alle dokumenter på hemsidan bruker lang tid på å åpnes. Den nye webleverandøren har valgt en tungvint måte å vise dokumenter. Ha tålmodighet, og hvis du har flere nettlesere kan du forsøke å åpne hemsidan og dokumentet i en annen leser. 

Årsstämma 2023

Verksamhetsberättelse-2021

Årsredovisning 2021 Svanskogs fibernät 21-12-31

Årsstämma 20220612

Budget 2022

Protokoll-årsstämma-20210620

Valblankett Årsstämma 2021

Budget 2021

Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse-2020

Årsredovisning 2020

Stadgar_Svanskog_Fibernät

Fiber GDPR information till medlemmar

Fiber Stadgar_Svanskog_Fibernät

Årsredovisning 2021 Svanskogs fibernät 21-12-31

Under meny "Hur får jag fiber?" ligger et dokument som heter "Överlåtelsesavtal för fastighet". Dette dokumentet er viktig å ha med til årsstämma ferdig og signert. 

NB! Vær oppmerksom på at alle dokumenter på hemsidan bruker lang tid på å åpnes. Den nye webleverandøren har valgt en tungvint måte å vise dokumenter. Ha tålmodighet, og hvis du har flere nettlesere kan du forsøke å åpne hemsidan og dokumentet i en annen leser. 

Verksamhetsberättelse-2021

Årsstämma 20220612

Budget 2022

Protokoll-årsstämma-20210620

Valblankett Årsstämma 2021

Budget 2021

Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse-2020

Årsredovisning 2020

Stadgar_Svanskog_Fibernät

Fiber GDPR information till medlemmar

Fiber Stadgar_Svanskog_Fibernät