Svanskogs Fibernät är en ekonomisk förening som arbetar med att bygga ut och förvalta det fiberoptiska nätverket i Svanskogs socken. Det är en del av landsbygdsnätet i Säffle kommun.

 

Föreningen har i dag c:a 250 anslutningar och växer sakta. Fortfarande är det dock många fastigheter som inte är anslutna, varför vi ser fram mot att fortsätta växa i flera år till.

 

Det befintliga nätet driver vi tillsammans med Säkom (Säffle kommunikation AB), ett helägt kommunalt bolag som bygger och förvaltar fibernät i kommunen.  Säkom svarar för underhåll och service av nätet samt skriver avtal med nätoperatör och tjänsteleverantörer. För mer information om detta gå till Säkoms hemsida, http://www.saffle.se/sakom 
Där finns också uppgifter om felanmälan och dylikt.

 

Det mesta arbetet i föreningen rör frågor om utbyggnad. Styrelsen tar emot intresseanmälningar, kalkylerar och lämnar offerter till dem som vill ansluta sig. När offerten är accepterad beställer föreningen det arbete som skall utföras, t.ex. grävning, kabeldragning, fiberblåsning o.s.v. Föreningen samarbetar med Svanskogsföretaget NSI, som bygger det tekniska systemet.

 

Styrelsen lägger ner mycket tid på att informera om fibernätet via Svanskogsbladet, informationsträffar och inte minst djungeltelegrafen. Föreningen har också arrangerat seminarier om frågor om vilken nytta man kan ha av nätet. Där ser vi en allt viktigare utveckling när digitaliseringen tränger sig in i alla livets skeden.

 

En aktuell fråga gäller det gamla kopparnätet som en gång byggdes för den fasta telefonin, som sedan fått sällskap med Internet i ledningarna. Kopparnätet håller på att avvecklas, i första hand på landsbygden. I Svanskog lades två stationer ner 2017. Därefter finns ingen offentlig tidplan, men riktningen är klar.

 

Fiberanslutning kommer att vara den naturliga ersättaren för de flesta, inte enbart i tätorter. Alternativet är främst trådlösa förbindelser. De har sin plats för dem som bor så avlägset att fiberdragning blir för dyr.