Nyheter från styrelsen i SFEF

Protokoll från årsstämma 2019:

Läs mera under rubriken ”dokument”

Medlemsavgift Svanskogs Fibernät ekonomisk förening

Föreningens årsstämma 2019 beslutade att dela upp årsavgiften i två delar.                               

En medlemsavgift på 200 kr per år och en serviceavgift på 200 kr inklusive moms.

Har du frågor kontakta någon i styrelsen.

Vid betalning ange förnamn, efternamn och fastighetsbeteckning.

Att betala: 400 kr

Bankgiro: : 265-8920

Betalningsvillkor 30 dagar

Förfallodatum: 2019-07-28

Medlemmar kallas härmed till årsstämma för Svanskogs fibernät ekonomisk förening.

Söndag 2 juni kl 17.00 i Skäggebyns bygdegård.

Läs mera under rubriken ”dokument”

Vi bjuder på kaffe med tilltugg.

Välkommen!

Just nu:

Utbyggnaden av nätet har börjat komma igång igen efter sommarens stiltje. Just nu är fyra nya anslutningar på gång

 Medlemsavgigt Svanskogs fibernät ekonomisk förening

Den 11 juni skickades medlemsavgift via mail, för Svanskogs fibernät ekonomisk förening 2018.

Vid betalning anges förnamn, efternamn och fastighetsbeteckning. 

Att betala: 400 kr

Bankgiro: 265-8920

IBAN: SE6000 0000 0006 2860 1212